Τα έργα μας

+ 0
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
+ 0
ΠΕΛΑΤΕΣ

Ψηφιοποίηση του ΕΒΕΑ

Η εταιρεία μας υλοποίησε ορθή εφαρμογή και εκτέλεση ψηφιοποίησης του φυσικού αρχείου (πάνω από 1.000.000 αρχεία) του Επιμελητηρίου στο υψηλότερο επαγγελματικό επίπεδο που αναμένεται βάσει μελετών εφαρμογής, εμπεριστατωμένων αξιολογήσεων και εκθέσεις αυτοψίας.

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Η εταιρεία μας υλοποίησε φύλαξη και διαχείριση του συνολικού αρχείου του Δήμου. Επίσης παρείχε υπηρεσίες κατηγοριοποίησης & καταλογοποίησης αρχείων, ασφαλής μεταφορά / διακίνηση αρχείων και εγγράφων, υπηρεσίες ταυτοποίησης, αποθήκευσης και εμπιστευτικής καταστροφής.

ΔΕΥΑΗ

Η εταιρεία μας πραγματοποίησε την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και τον Ορισμό του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO).

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Η εταιρεία μας υλοποίησε τον ορισμό Υπεύθυνου Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (DPO). Παρείχε επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες GDPR και εκπαίδευση για την συμμόρφωση, την εναρμόνιση και την ευθυγράμμιση στο νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.