Σχετικά με εμάς

Preserving the past... Protecting the present... Preparing the future...

Preparing the future...

Ασφαλής Φύλαξη Αρχείων
98.5%
Ασφαλής Ψηφιοποίηση Φυσικών Αρχείων
96.9%
Ασφαλής Διαχείριση Αρχείων
92.9%
Ασφαλής Καταστροφή
96.5%
+ 0
ΠΕΛΑΤΕΣ
+ 0
ΕΡΓΑ
~ 0
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ

Έχουμε θέσει τις υψηλότερες προδιαγραφές για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας μας.

Από το 2007, έχουμε θέσει τις υψηλότερες προδιαγραφές για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας μας. Η ομάδα μας, είναι προσανατολισμένη στην πλήρη κατανόηση των αναγκών των πελατών της, καλύπτοντας όλα τα σχετικά κριτήρια με την εξειδίκευση μας.

Η THE RECORDS HUB S.A. διασφαλίζει ότι παρέχει στους πελάτες της εξειδικευμένες και ασφαλείς ποιοτικές λύσεις, στοχεύοντας στην βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξη τους, ευθυγραμμίζοντας τις λειτουργίες τους με τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις.

Κατά τη διάρκεια των εσωτερικών ελέγχων και της εκτίμησης κινδύνου, η THE RECORDS HUB S.A. παρέχει και υποδεικνύει λύσεις καλύπτοντας κάθε ρίσκο και αδυναμία που μπορεί να προκύψει, με σκοπό να εξαλείψει τα κενά και να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στη διαχείριση των πληροφοριών, έγκαιρα και έγκυρα τόσο στον εκ των προτέρων έλεγχο, όσο και στην εκ των υστέρων παρέμβαση σε όλες τις διαδικασίες. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε το κύρος των πελατών μας και να επιτύχουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον πελάτη, σε συνδυασμό με σημαντικό οικονομικό όφελος.

Οι υπηρεσίες μας

Ασφαλής Φύλαξη Αρχείων

tim-van-der-kuip-CPs2X8JYmS8-unsplash.jpg

Η ομάδα μας

Andreas A.
Georgiou

Founder & CEO

Pantelis
Beroukas

Chief Operating Officer

Alexandros S.
Konstantinidis

Information Technology Administrator

Efi
Kitti

Digitalization Coordinator